8810

Công văn số 285/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc “Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Việt Bảo”

8810
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 285/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc “Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Việt Bảo”

Số hiệu: 285/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 285/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 285/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15222/CT-THDT ngày 16/12/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc “Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Việt Bảo”; vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn số 15222/CT-THDT (nêu trên), trường hợp Công ty TNHH Việt Bảo lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, nhưng qua kiểm tra sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, cơ quan thuế phát hiện có sai lệch và đã yêu cầu Công ty điều chỉnh lại. Công ty TNHH Việt Bảo đã nhận lại hồ sơ và lập hồ sơ xin hoàn thuế mới; căn cứ vào hồ sơ này, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty. Như vậy, việc hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH Việt Bảo đã hoàn tất. Hiện Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh không giữ lại bộ hồ sơ xin hoàn thuế nào của Công ty, đề nghị Cục thuế có công văn giải thích rõ vấn đề này để Công ty TNHH Việt Bảo được biết.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Việt Bảo; (536 Âu Cơ, quận Tân Bình, TP HCM)
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản