9248

Công văn số 285/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục chuyển nhượng xe ôtô

9248
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 285/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục chuyển nhượng xe ôtô

Số hiệu: 285/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 285/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 285/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục chuyển nhượng xe ôtô

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính 
 - Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt

 

Phúc đáp công văn số 01/CQLCS-TSTT ngày 11/01/2006 của Cục Quản lý Công sản về thủ tục chuyển nhượng 03 chiếc xe ôtô (biển số 80B-0887, 80B-0891 và 80B-0896) do Bộ Ngoại giao điều chuyển cho Bộ Tài chính tổ chức bán, nay Cục Quản lý Công sản đã bán số xe này cho Công ty Đông Hà, Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trong số 03 chiếc xe ôtô nêu trên có 02 xe được chuyển nhượng từ các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao cho Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và 01 xe do Xí nghiệp V75 - Bộ Ngoại giao nhập khẩu cả 03 xe này đã được đăng ký lưu hành mang tên chủ sở hữu là Bộ Ngoại giao. Do đó số xe này không chịu sự quản lý của cơ quan Hải quan, vì vậy khi Bộ Ngoại giao làm thủ tục thanh lý xe không phải làm thủ tục chuyển nhượng xe theo quy định tại Thông tư 02/2001/TT-TCHQ nag2y 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan.

2. Về nguyên tắc, xe ôtô nhập khẩu, tạm nhập khẩu miễn thuế khi thay đổi mục đích sử dụng phải tiến hành truy thu đủ số thuế được miễn, tạm miễn. Tuy nhiên, trường hợp 03 chiếc xe ôtô nêu trên đã được tạm nhập vào Việt Nam hơn 10 năm. Do đó căn cứ quy định tại Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trị giá tính thuế nhập khẩu đối với 03 chiếc xe ôtô nêu trên bằng không. Vì vậy, trong trường hợp này cơ quan hải quan không tiến hành thủ tục truy thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Cục được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQTP Hà Nội (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 
 
 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản