Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2848/CV-BCĐ
V/v tăng cường công tác qun lý đối với thành viên t bay trong phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận ti;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận một strường mắc Covid-19 từ các quốc gia có dịch về Việt Nam, trong đó có các trường hợp là tiếp viên trên các chuyến bay. Đtăng cường công tác phòng chng dịch COVID-19 đối với các thành viên t bay; Ban chđạo Quốc gia đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố tiếp tục trin khai quyết liệt một số nội dung sau:

1. Bộ Giao thông vận ti:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tnh, thành ph có các cng hàng không, chđịnh hoặc lựa chọn cơ sở cách ly (địa đim có thể là khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly ca quân đội) gần sân bay, biệt lập với các cơ s khác. Cơ scách ly được chđịnh chỉ phục vụ cách ly tổ bay. Trong trường hợp không có cơ s riêng biệt phi dành riêng tầng, riêng khu có bin báo phục vụ cho việc cách ly.

- Thực hiện cách ly tất cả các thành viên tbay tại cơ sở cách ly được chđịnh. Đối với các tbay quốc tế không được tham gia các chuyến bay nội địa (kể cả hàng hóa). Tbay được phép tiếp tục bay đi quốc tế nếu kết quxét nghiệm của tbay và toàn bộ hành khách trên chuyến bay âm tính. Nếu có bất cứ hành khách hoặc thành viên của tbay dương tính thực hiện việc cách ly 14 ngày đi với tất c thành viên tbay còn lại.

- Thực hiện lấy mu xét nghiệm 2 lần cho các thành viên t bay ca mi chuyến bay ngay sau khi hạ cánh, khi rời khỏi khu cách ly để thực hiện nhiệm vụ và khi hết thời hạn cách ly theo quy định chung.

- Chcấp phép bay cho các hãng hàng không cam kết thực hiện cách ly tbay tại các địa điểm đã được lựa chọn. Yêu cầu tất c tbay thực hiện triệt để các quy định về cách ly tuyệt đối không đ lây nhiễm chéo trong cơ scách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

- Chđạo các cảng hàng không bo đm vận chuyn riêng biệt các thành viên tbay từ khi nhập cnh khi về khu cách ly. Không đ các thành viên tbay tiếp xúc với cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân các tnh, thành ph:

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chđịnh, lựa chọn cơ sở cách ly; ra quyết định cách ly tbay theo quy định.

- Chđạo SY tế thực hiện các thủ tục kim dịch y tế; thực hiện việc cách ly, giám sát sức khỏe người cách ly; xét nghiệm cho các thành viên t bay theo quy định. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc có ca dương tính thực hiện khoanh vùng, dập dịch theo quy định.

- Chđạo Sở Công an bo đảm cách ly, giám sát chặt chẽ việc cách ly t bay; đm bo an ninh, an toàn trật tự khu vực cách ly.

Ban Chđạo Quốc gia đề nghị Bộ Giao thông vận ti và Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (
để báo cáo);
- Thành vi
ên BCĐ QG;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- V
ăn phòng BCH TW Đng;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Vietnam Airlines (đ
thực hiện);
- Lưu: VT, DP

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản