12786

Công văn số 2840/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuộc dự án khuyến khích đầu tư

12786
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2840/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuộc dự án khuyến khích đầu tư

Số hiệu: 2840/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2840/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2840/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế NK theo Danh
mục nguyên liệu, bán thành
phẩm trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Công Thiện
(30/35 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan chân thành cảm ơn sự phản ánh của Ông tại đơn, thư đề ngày 19/5/2006 về miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuộc dự án khuyến khích đầu tư; Tổng cục Hải quan xin trả lời Ông như sau:

Theo quy định tại điểm 16, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I; bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện miễn thuế theo quy định trên.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ, do các Bộ, Ngành chưa ban hành kịp Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nên cơ quan Hải quan chưa có cơ sở pháp lý để xử lý kịp thời. Để giải quyết tình hình này, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu các Bộ, Ngành có văn bản hướng dẫn, trong khi các Bộ chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Ông được biết và mong sự cảm thông của Ông đối với công việc của Ngành Hải quan liên quan đến nhiều thủ tục do các Bộ, Ngành khác ban hành. Ngành Hải quan sẽ rút kinh nghiệm và chỉ đạo việc cập nhật thông tin trong nội bộ ngành một cách kịp thời chính xác. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản