8424

Công văn số 28/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc cấn trừ thuế nhập khẩu đã nộp

8424
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 28/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc cấn trừ thuế nhập khẩu đã nộp

Số hiệu: 28/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 28/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/TCHQ-KTTT
V/v: Cấn trừ thuế NK đã nộp

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà
Lô A, Trường Sơn, P.15, Quận 10

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/12/2005/CV ngày 10/12/2005 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà về việc cấn trừ thuế nhập khẩu đã nộp. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời số 4873/TCHQ-KTTT ngày 18/11/2005; Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục khiếu nại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính thì trường hợp số thuế nhập khẩu đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì được hoàn lại. Tuy nhiên, trường hợp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà không phải là đã nộp thuế nhập khẩu lớn hơn số thuế phải nộp, do đó không được hoàn lại và cấn trừ số thuế được hoàn vào số thuế nhập khẩu phải nộp của tờ khai nhập khẩu tiếp theo của đơn vị (thuế nhập khẩu mặt hàng Tân dược EXOMUC 200 mg dạng gói bột uống, có thành phần hoạt chất là Acetyleystein do Công ty nhập khẩu vào thời điểm trước khi Quyết định số 48/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực mà công ty đã nộp là phù hợp với quy định của Biểu thuế nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu, không phải đã nộp thừa).

Yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà nộp đủ thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b), GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản