118715

Công văn 271/BNN-TC về miễn thu hồi kinh phí dự án giống của Viện Chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

118715
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 271/BNN-TC về miễn thu hồi kinh phí dự án giống của Viện Chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 271/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 271/BNN-TC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 27/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 271/BNN-TC
V/v miễn thu hồi kinh phí dự án giống của Viện Chăn nuôi

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên (thuộc Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được giao thực hiện dự án giống chăn nuôi giai đoạn I: “Dự án nhân giống vịt, ngan giai đoạn 2002 - 2005”, theo Quyết định số 5256/QĐ-BNN-XDCB ngày 30/10/2001, đã được điều chỉnh tại Quyết định số 1685/QĐ-BNN-XDCB ngày 09/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, dự án thực hiện đến hết năm 2006. 

- Kinh phí sự nghiệp ngân sách cấp:

3.700.000.000 đồng;

- Kinh phí đã quyết toán:

3.700.000.000 đồng;

- Kinh phí phải thu hồi nộp ngân sách:

739.169.296 đồng (70% số thu được từ sản phẩm của dự án).

Do dịch cúm gia cầm trong các năm 2004-2006, các sản phẩm thủy cầm không được tiêu thụ theo chỉ đạo chống dịch của nhà nước, Trung tâm phải bị thiệt hại trên 4 tỷ đồng (theo báo cáo của Viện Chăn nuôi: phải tiêu hủy 83.349 quả trứng, 39.408 vịt ngan con, 1.327 vịt ngan hậu bị, 2.176 vịt ngan sinh sản). Trong khi đó số vốn được nhà nước hỗ trợ thiệt hại do dịch cúm gia cầm chỉ nhận được 1,491 tỷ đồng, thiếu rất nhiều so với giá trị đã thiệt hại. Mặt khác, theo quyết toán tài chính của Trung tâm, số lỗ lũy kế hiện là 683.973.924 đồng, hoạt động và đời sống cán bộ công nhân viên gặp rất nhiều khó khăn nên khả năng hoàn trả kinh phí phải thu hồi của Dự án giống nói trên rất khó thực hiện.

Căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 21/04/2005 tổng kết công tác phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2004 – 2005 (điểm 3b); căn cứ Mục 3, Điều 3 tại Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 20/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phòng chống dịch cúm gia cầm và hỗ trợ sản xuất; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, cho phép Trung tâm được miễn giảm số kinh phí phải thu hồi của Dự án giống nói trên là 739.169.296 đồng (xin gửi kèm theo thuyết minh chi tiết và các hồ sơ tài liệu liên quan)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NS, HCSN (Bộ Tài chính);
- Viện Chăn nuôi;
- Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản