258887

Công văn 2635/QLCL-CL2 năm 2014 về danh sách doanh nghiệp sản xuất dầu mỡ do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

258887
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2635/QLCL-CL2 năm 2014 về danh sách doanh nghiệp sản xuất dầu mỡ do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 2635/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 28/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2635/QLCL-CL2
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 28/11/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2635/QLCL-CL2
V/v danh sách doanh nghiệp sản xuất dầu mỡ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thú y
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được công văn số 2993/ATTP-PC ngày 21/11/2014 của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị cung cấp danh sách các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được phép sản xuất các sản xuất dầu mỡ làm thực phẩm tại Việt Nam theo yêu cầu của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, nhằm giảm trở ngại trong khi thông quan hàng hóa, thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Để kịp thời tổng hợp danh sách trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 38/2012/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT,...), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về các doanh nghiệp đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất các sản phẩm dầu mỡ động vật, thủy sản làm thực phẩm. Thông tin về doanh nghiệp đề nghị tổng hợp theo biểu mẫu sau:

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Điện thoại

Sản phẩm dầu mỡ động vật, thủy sản

Kết quả phân loại điều kiện đảm bảo ATTP theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

 

 

 

 

 

 

Danh sách trên đề nghị gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 10/12/2014 theo đường công văn và thư điện tử (địa chỉ: minhthu.nafi@mard.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT PH Hào (để biết);
- P. CL1 (để p/h);
- Lưu VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản