24197

Công văn số 2598/TCHQ-KTTT ngày 07/06/2002 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo thực hiện NĐH xe 2 bánh gắn máy

24197
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2598/TCHQ-KTTT ngày 07/06/2002 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo thực hiện NĐH xe 2 bánh gắn máy

Số hiệu: 2598/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2598/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/06/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2598/TCHQ-KTTT
V/v: Báo cáo thực hiện NĐH xe 2 bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục về việc tự đánh giá quá trình thực hiện đối với việc làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hoa trong năm 2001.

Yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại toàn bộ việc làm thủ tục nhập khẩu đối với loại hình này trong năm 2001 để tự đánh giá trong việc thực hiện các chế độ chính sách hiện hành như:

I/ THỦ TỤC HẢI QUAN:

- Thực hiện quy trình thủ tục hải quan, kiểm hóa, chuyển tiếp...

- Những Chi cục Hải quan nào đã giải quyết nhập khẩu vượt công suất lắp ráp đã được Bộ Công nghiệp xác nhận, số lượng nhập khẩu trên cơ sở văn bản xác nhận của Bộ Công nghiệp về công suất lắp ráp, số lượng bộ linh kiện đã nhập khẩu vượt, việc kiểm tra (kiểm hóa) thực tế tại dây chuyền lắp ráp có đúng không? Nguyên nhân chủ quan, khách quan.

- Đối với những trường hợp, Tổng cục đã thông báo danh sách các doanh nghiệp nhập hết và vượt công suất đã được Bộ Công nghiệp xác nhận, không được tiếp tục nhập khẩu nữa nhưng theo số liệu thống kê của Cục Công nghệ Thông tin, trong tháng 11 và 12/2001 vẫn có một số doanh nghiệp nhập khẩu. Do đó, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đối chiếu với danh sách doanh nghiệp nhập khẩu vượt do Tổng cục thông báo, kiểm tra lại tại Chi cục nào tiếp tục làm thủ tục cho các doanh nghiệp sau khi có thông báo của Tổng cục? Nguyên nhân vì sao làm thủ tục?

II/ TÍNH VÀ THU THUẾ

- Việc thực hiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 3945 TC/TCT ngày 27/4/2001 của Bộ Tài chính và các văn bản khác (Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn).

- Việc áp dụng giá tính thuế.

- Tình hình nộp thuế, nợ thuế của từng doanh nghiệp (tách riêng phần nợ thuế theo từng giai đoạn như nợ thuế tạm tính từ 1/1/2001 đến 30/4/2001; nợ thuế quá hạn theo thông báo thuế chính thức; nợ thuế truy thu vượt công suất).

III/ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHÁC:

- Các thủ đoạn gian lận đã bị phát hiện và xử lý.

- Việc chấp hành các quy định chung của các doanh nghiệp, xác định trách nhiệm của cơ quan Hải quan, biện pháp xử lý đã áp dụng đối với những cán bộ Hải quan làm sai, những thuận lợi, khó khăn... từ đó rút ra kinh nghiệm trong cách thức quản lý của Hải quan.

Để có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai và có báo cáo cụ thể chi tiết các vấn đề nêu trên. Báo cáo gửi về Cục Kiểm tra thu Thuế XNK trước ngày 14/6/2002.

Cục Kiểm tra Thu thuế XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản