Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2591/BVHTT-VHTTCS
V/V: thực hiện quy chế hoạt động triển lãm

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Trong những năm gần đây, hoạt động triển lãm ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể cả về số lượng và hình thức. Bên cạnh những hoạt động triển lãm chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng còn xuất hiện thêm một số loại hình triển lãm như triển lãm thành tựu của các ngành, triển lãm khoa học, kỹ thuật... Các hoạt động triển lãm này đã thúc đẩy việc mở rộng thông tin trực quan về kinh tế - kỹ thuật qua đó liên kết giao lưu kinh tế trong nước và thế giới, thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng quan hệ ngoại giao. Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm, ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin đã ký Quyết định số 41/2002/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế hoạt động triển lãm. Theo quy định của quy chế trên thì tổ chức, cá nhân trước khi tổ chức các cuộc triển lãm phải xin giấy phép hoặc đăng ký tại cơ quan văn hoá - thông tin (Bộ Văn hoá - Thông tin hoặc Sở Văn hoá - Thông tin). Tuy nhiên, từ khi Quy chế trên có hiệu lực thi hành, hầu hết các triển lãm diễn ra đều không xin phép hoặc đăng ký tại cơ quan văn hoá - thông tin theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm. Bộ Văn hoá - Thông tin đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trước khi tổ chức trưng bày các hiện vật, tài liệu và sử dụng các phương tiện để thể hiện về một chủ đề có nội dung chính trị, kinh tế - kỹ thuật, văn hoá - xã hội không mang tính thương mại tại một địa Điểm trong một Khoảng thời gian xác định, nhằm Mục đích thông tin đến công chúng, phải xin giấy phép hoặc đăng ký tại cơ quan văn hoá - thông tin theo quy định tại Quy chế hoạt động triển lãm ban hành kèm theo Quyết định số 41/2002/QĐ-BVHTT./.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý cơ quan!

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Quang Ngữ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản