13113

Công văn số 2568/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với bông sơ chế

13113
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2568/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với bông sơ chế

Số hiệu: 2568/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2568/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2568/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với  mặt hàng bông sơ chế

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Bộ công nghiệp
Tổng công ty dệt may Việt Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với bông sơ chế. Tổng cục Thuế xin trao đổi như sau:

Tại Mục II phần B Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi Tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng quy định "Bông sơ chế là bông đã được bỏ vỏ, hạt và phân loại", thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%. Các loại bông khác, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Hiện nay một số doanh nghiệp thuộc ngành dệt may mua, bán một số mặt hàng bông và kê khai với cơ quan thuế là bông sơ chế. Vướng mắc hiện nay là nếu bông trồng trong nước thì cơ quan thuế có thể xác định ở khâu nào là sơ chế, khâu nào là bông đã chế biến. Nhưng ở khâu thương mại hoặc nhập khẩu cơ quan thuế địa phương lại chưa có cơ sở để xác định thế nào là bông sơ chế, thế nào là bông đã chế biến.

Để có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp và Cục thuế thực hiện thu thuế GTGT cho mặt hàng bông sơ chế theo quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Công nghiệp, Tổng công ty dệt may cho biết:

1. Cách phân biệt thế nào là bông sơ chế và bông đã chế biến (về tiêu chuẩn kỹ thuật)? Làm thế nào để cơ quan thuế có thể biết được bông sơ chế trong khâu kinh doanh thương mại?

2. Các mặt hàng mà doanh nghiệp đã kê khai: mặt hàng bông thô 100% cotton (raw cotton), bông rơi chãi kỹ 100% cotton (combnoise), bông tái chế 100% cotton (reginned motes) có phải là bông sơ chế hay không?

Tổng cục Thuế rất mong nhận được sự phối hợp công tác của quý cơ quan. Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 25/7/2006.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản