47456

Công văn số 2561/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hỉa quan ban hành

47456
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2561/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hỉa quan ban hành

Số hiệu: 2561/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 06/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2561/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 06/06/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2561/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2561/TCHQ-KTTT NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP THUẾ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Công văn số 872/TC-TCT ngày 13/3/2000 và Công văn số 2144/TC-TCT ngày 31/5/2000 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm về việc xử lý phạt chậm nộp thuế như sau:

1. Đối với hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái nhập:

Đến trước ngày 31/12/1999 nếu doanh nghiệp đã thực xuất (nhập) khẩu hàng thì doanh nghiệp được miễn tiền phạt chậm nộp tương ứng với số hàng đã thực xuất (nhập) khẩu.

2. Đối với hàng là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

Được xử lý miễn phạt chậm nộp theo quy định tại Công văn số 247/TCHQ-KTTT ngày 19/1/2000 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp nếu quá thời hạn nộp thuế theo thông báo của cơ quan Hải quan, những doanh nghiệp chưa nộp thuế mà sản phẩm đã thực xuất khẩu, thì doanh nghiệp được xét miễn tiền phạt chậm nộp thuế tương ứng với số hàng đã thực xuất khẩu (đối với các tờ khai hàng hoá xuất khẩu đã được cơ quan Hải quan thanh khoản xong trước ngày 31/12/1999).

Các quy trình khác được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 247/TCHQ-KTTT ngày 19/1/2000 và Công văn 2302/TCHQ-KTTT ngày 22/5/2000 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Hoả Ngọc Tâm

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản