381744

Công văn 2528/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về phúc đáp đơn kiến nghị việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

381744
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2528/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về phúc đáp đơn kiến nghị việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2528/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2528/TCHQ-KTSTQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2528/TCHQ-KTSTQ
V/v phúc đáp đơn kiến nghị việc áp dụng thuế suất thuế NK đối với mặt hàng gỗ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty CP Đoàn Sơn Việt;
(Tổ Trung Bình, Dương Nội, Hà Đồng, Hà Nội)
- Công ty CP DHS Việt Nam;
(Thôn An Hạ, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội)
- Công ty TNHH Gỗ mới;
(Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)
- Công ty CP gỗ Thăng Long;
(BT1B-A305 KĐT Mễ Trì Thượng Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội)
- Công ty TNHH Thương mại XNK Nguyễn Lê;
(Số 21/20 đường Xuân Thủy, Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Ch
í Minh)
- Công ty TNHH thương mại Đại Lợi.
(Thôn Quảng Uyên, xã M
inh Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Phúc đáp đơn kêu cứu của nhóm Doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ nước Cng hòa Guinea xích đạo đề ngày 20/3/2018, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng gỗ (Mã số HS: 4403.99.90) do các Công ty nhập khẩu theo giải trình tại Đơn kêu cứu của nhóm doanh nghiệp nhập khẩu gỗ ngày 20/3/2018 có xuất xứ từ nước Cộng hòa Ghi - nê xích đạo. Theo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo công văn số 0622/BTM-PC của Bộ Thương Mại ngày 26/01/2007 thì danh sách các nước và vùng lãnh th đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại hàng hóa với Việt Nam gồm 3 mục. Trong đó mục 1 quy định những nước và vùng lãnh thổ là thành viên của WTO. Công ty cho rằng nước Cộng hòa Ghi - nê xích đạo thuộc thứ tự số 48 mục 1, Phụ lục 1 kèm theo công văn số 0622/BTM - PC là không có căn cứ. Tên quốc gia tại mục số 47 và 48 theo công văn số 0622/BTM - PC mục 1 là các quốc gia đã là thành viên của WTO. Ngày 09/9/2016 Tổng cục hải quan có công văn số 8678/TCHQ - TXNK quy định danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam bao gồm 172 nước và vùng lãnh thổ được xây dựng dựa trên danh sách các nước quy định tại công văn số 0622/BTM - PC của Bộ Thương mại ngày 26/01/2007, đồng thời cập nhật bổ sung một số nước thành viên mới gia nhập WTO, đủ điều kiện được hưởng đối xử tối huệ quốc. Ngày 29/9/2016, Bộ Công Thương đã có công văn số 9187/BCT - PC chính thức xác nhận danh sách cập nhật gồm 172 nước và vùng lãnh thổ như thông tin tại công văn số 8678/TCHQ - TXNK nêu trên.

Căn cứ nội dung trả lời tại công văn số 1244/BCT - ĐB ngày 09/02/2018 của Bộ Công thương thì hiện nay nước Cộng hòa Ghi - nê xích đạo (Republic of Equatorial Guinea) chưa phải là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Như vậy, không thuộc mục 1 Phụ lục 1 kèm theo công văn số 0622/BTM - PC và không thuộc Danh sách tại công văn số 8678/TCHQ - TXNK, do đó nước Cộng hòa Ghi - nê xích đạo không có thỏa thuận tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Như vậy, các lô hàng gỗ nhập khẩu từ nước Cộng hòa Ghi - nê xích đạo không thuộc trường hợp tính thuế theo quy định tại điểm a, b, Khoản 3, Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13. Các Công ty căn cứ theo quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Quyết định số 36/2016/QĐ - TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khu để thực hiện tính thuế nhập khẩu đối với các lô hàng gỗ đã nêu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các công ty biết và nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản