381743

Công văn 2522/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người khuyết tật do Tổng cục Hải quan ban hành

381743
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2522/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người khuyết tật do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2522/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2522/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2522/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người khuyết tật

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
(Đ/c: số 62 đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu)
- Ông Tr
n Văn Giáo;
(Đ/c: Agr
ibank chi nhánh Châu Đức, s 10 Lê Hồng Phong, TT Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 166/CV-NNDC ngày 24/11/2017 của Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thư của Ông Trần Văn Giáo về việc nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho cá nhân Trần Mạnh Chánh Quân là nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, Bộ Tài chính đã có công văn số 3593/BTC-TCHQ ngày 29/3/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 20/4/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 3658/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3593/BTC-TCHQ nêu trên. Do vậy, đề nghị Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn Ông Trần Văn Giáo căn cứ nội dung công văn số 3593/BTC-TCHQ ngày 29/3/2018 của Bộ Tài chính, công văn số 3658/VPCP-KTTH ngày 20/4/2018 của Văn phòng Chính phủ nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ông Trần Văn Giáo biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 3593/BTC-TCHQ ngày 29/3/2018 của Bộ Tài chính, công văn s 3658/VPCP-KTTH ngày 20/4/2018 của Văn phòng Chính phủ)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản