124444

Công văn 2346/TCHQ-GSQL về xác định thời hạn khai báo hải quan khi thực hiện thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu qua Khu vực cảng mở Cát Lái do Tổng cục Hải quan ban hành

124444
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2346/TCHQ-GSQL về xác định thời hạn khai báo hải quan khi thực hiện thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu qua Khu vực cảng mở Cát Lái do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2346/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2346/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2346/TCHQ-GSQL
V/v Xác định thời hạn khai báo hải quan khi thực hiện thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu qua Khu vực cảng mở Cát Lái.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc về việc nêu tại trích yếu của một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quy định tại Điều 4 Quy chế thí điểm Khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn ban hành kèm Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, để tạo điều kiện thuận lợi phát triển các dịch vụ trong Khu vực cảng mở Cát Lái cũng như cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong Khu vực cảng mở Cát Lái; trong khi chưa ban hành văn bản thay thế Quyết định số 37/2006        /QĐ-TTg, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện việc xác định thời hạn khai báo hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu qua Khu vực cảng mở Cát Lái như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu qua Khu vực Cảng mở Cát Lái thuộc danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu ban hành kèm Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương: thời hạn khai báo hải quan kể từ ngày chủ hàng hoặc người đại diện nộp cho cơ quan Hải quan bản lược khai hàng hóa theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu qua Khu vực cảng mở Cát Lái không thuộc danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu ban hành kèm Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương: thời hạn khai báo hải quan kể từ ngày chủ hàng thông báo bằng văn bản gửi Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn và cơ quan Hải quan Khu vực cảng mở Cát Lái theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Phú Khang (29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh- thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản