Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/BVHTTDL-DSVH
V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Chòi, tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

Kính gi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Ttrình số 94/TTr-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 ca Ủy ban nhân dân tnh Thái Bình về việc đề nghị thẩm định Dự án tu b, tôn tạo di tích đến Chòi thuộc xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tnh Thái Bình (kèm theo hsơ Dự án và Biên bn Hội nghị ly ý kiến đóng góp về Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thm định như sau:

Tha thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Chòi, gồm các hạng mục: Tu bổ Nghi môn, lầu che ngựa; Tôn tạo Tiền tế, nhà đón tiếp - soạn l, nhà Thủ từ - bếp; Xây dựng Am hóa vàng, nhà vệ sinh; hạ tầng kthuật (sân vườn, tường rào, hệ thống điện, cấp thoát nước); phòng chống mối mọt; phòng cháy cha cháy.

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch lưu ý:

- Tu bổ, bo tồn nguyên trạng lầu che ngựa.

- Hạng mục Tiền tế: Tu bổ, bo tồn nguyên trạng 02 tường cánh phong (trục 1 - A và trục 8 - A) và tòa lầu các xây gạch (trục 4 - 5/A - B theo bản vhiện trạng).

- Bổ sung gii pháp kthuật gông bó để bo vệ các cấu kiện, thành phần kiến trúc có giá trị nghệ thuật ca Nghi môn, lầu che ngựa, Tiền tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tnh Thái Bình chđạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hsơ, thông báo rộng rãi nội dung Dự án tu b, tôn tạo di tích đền Chòi ti địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định ca pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản