452590

Công văn 2239/BTP-HTQTCT năm 2020 trả lời vướng mắc về cấp bản sao trích lục khai sinh từ Sổ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

452590
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2239/BTP-HTQTCT năm 2020 trả lời vướng mắc về cấp bản sao trích lục khai sinh từ Sổ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2239/BTP-HTQTCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2239/BTP-HTQTCT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 22/06/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2239/BTP-HTQTCT
V/v trả lời kiến nghị của công dân

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Ông Hoàng Tài
Địa chỉ: 808/D2, đường 30/4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời Đơn phản ánh kiến nghị của ông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về việc cấp bản sao trích lục khai sinh từ Sổ hộ tịch, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật hộ tịch thì “...Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính” (khoản 9 Điều 4); “Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để cấp bản sao trích lục hộ tịch” (khoản 2 Điều 57).

Hiện nay, do Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được hoàn thiện, đưa vào vận hành đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc nên việc cấp bản sao trích lục hộ tịch (trong đó có bản sao trích lục khai sinh) từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa thực hiện được, chỉ thực hiện được việc cấp bản sao trích lục từ sổ hộ tịch. Do đó, người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính (bưu điện) hoặc thông qua người đại diện (theo ủy quyền) gửi tờ khai theo mẫu quy định tới Cơ quan quản lý Sổ hộ tịch (Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang lưu giữ sổ hộ tịch) để được cấp bản sao trích lục khai sinh. Thông tin ngoài lề như ông phản ánh về việc thỏa thuận với cán bộ tư pháp địa phương để tập hợp giấy tờ cần thiết, sau đó làm văn bản gửi cho địa phương nơi đăng ký khai sinh là không đúng quy định pháp luật.

Bộ Tư pháp trả lời để ông biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- VPCP (để biết);
- Văn phòng Bộ (để cập nhật trên cổng Dịch vụ công Quốc gia);
- PCT Trần Thị Lệ Hoa (để biết);
- Lưu: VT, Cục HTQTCT(P).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
Nguyễn Công Khanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản