380739

Công văn 2168/TCHQ-TXNK năm 2018 về rà soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường do Tổng cục Hải quan ban hành

380739
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2168/TCHQ-TXNK năm 2018 về rà soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2168/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2168/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2168/TCHQ-TXNK
V/v rà soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra, rà soát trên hệ thống MHS và ECustoms, Tổng cục Hải quan phát hiện một số doanh nghiệp khai báo và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng như thép phế liệu, khí gas hóa lỏng, gỗ.. nhập khẩu từ nước Cộng hòa Ghi-nê xích đạo (Republic of Equatorial Guinea, mã quốc gia GQ) chưa đúng với mức thuế suất thông thường quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 và Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

Nước cộng hòa Ghi-nê xích đạo không phải là thành viên WTO, không có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc hoặc ưu đãi đặc biệt với Việt Nam (danh sách nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam tại công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 9/9/2016 của Tổng cục Hải quan). Căn cứ quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì mức thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc hoặc thỏa thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam.

Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc rà soát, thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với các trường hợp nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Ghi-nê xích đạo khai báo và áp dụng mức thuế suất không đúng với quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 và Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Chính Phủ, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (Cục thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 20/5/2018.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Thanh tra kiểm tra, Cục KTSTQ (để phối h
ợp thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản