Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2123/TCT-TS
V/v: hoàn trả tiền sử dụng đất đã thu nộp ngân sách Nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

 

Trả lời Công văn số 81 CT/TH-DT-TH ngày 09/6/2005 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

hỏi về chính sách hoàn trả tiền sử dụng đất đã thu nộp ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 6, Công văn số 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài

chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005: "Trường hợp trong khi chưa có văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tài chính về việc không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai mà người sử dụng đất vẫn đến nộp và cơ quan Thuế đã thu tiền sử dụng đất kể từ ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành (01/7/2004) thì nay giải quyết hoàn trả số tiền sử dụng đất đã thực nộp ngân sách Nhà nước cho các trường hợp thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất nêu trên... theo thủ tục quy định hiện hành.".

Để có cơ sở giải quyết việc hoàn trả tiền sử dụng đất của ông Được đúng chính sách thu

tiền sử dụng đất và hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế có văn bản gửi lấy ý kiến Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hậu Giang về các trường hợp sử dụng đất này. Nếu trường hợp ông Được và một số hộ khác thuộc diện quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 mà đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước từ sau ngày 01/7/2004 thì nay giải quyết hoàn trả lại số tiền sử dụng đất đã thực nộp ngân sách Nhà nước đó.

Khi thực hiện hoàn trả thì hồ sơ, thủ tục việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách

nêu trên được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các Khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hậu Giang biết và thực hiện./.

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản