8466

Công văn số 2082/BCA(H11) của Bộ Công an về kế hoạch đảm bảo hậu cần cho lực lượng Công an nhân dân

8466
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2082/BCA(H11) của Bộ Công an về kế hoạch đảm bảo hậu cần cho lực lượng Công an nhân dân

Số hiệu: 2082/BCA(H11) Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Nguyễn Văn Tính
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2082/BCA(H11)
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An
Người ký: Nguyễn Văn Tính
Ngày ban hành: 18/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2082/BCA(H11)

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Các bộ, ngành trực thuộc trung ương

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, ngày 20/5/2005 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 600/2005/QĐ-BCA(X13) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an.

Cục Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần thực hiện nhiệm vụ cơ quan đại diện của Bộ Công an làm việc với các cơ quan chức năng của Nhà nước về kế hoạch đảm bảo hậu cần cho lực lượng Công an nhân dân; đề xuất để Tổng Cục trưởng giúp Bộ trưởng làm việc với các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ để thuyết minh bảo vệ kế hoạch đảm bảo hậu cần của lực lượng Công an nhân dân và kế hoạch ngân sách của lực lượng Công an nhân dân.

Cục Kế hoạch và Đầu tư có trụ sở làm việc tại 30 Trần Bình Trọng - Hà Nội.

Bộ Công an trân trọng thông báo các Bộ, ngành, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ và phối hợp công tác.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- VP1 (để báo cáo)
- Lưu V11, H11, (H.12, H31)

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Tính

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản