293466

Công văn 19493/QLD-MP năm 2015 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

293466
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 19493/QLD-MP năm 2015 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 19493/QLD-MP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 16/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19493/QLD-MP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược
Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 16/10/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19493/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Doanh nghiệp tư nhân Công Thành 2
(Đ/ch:Số 947, Khu phố Nhơn Hậu 1, P. Tân Khánh, Tp. Tân An, tỉnh Long An).

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 08/10/2015 đối với Doanh nghiệp tư nhân Công Thành 2,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 19 sản phẩm mỹ phẩm (theo Danh sách đính kèm công văn này) do Doanh nghiệp tư nhân Công Thành 2 (Địa chỉ: Số 947, Khu phố Nhơn Hậu 1, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở không tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN).

2. Doanh nghiệp tư nhân Công Thành 2 phải:

- Gửi thông báo thu hi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp sản xuất không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2015.

3. Sở Y tế tỉnh Long An kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân Công Thành 2, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cưng (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;

-
Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI
(Ban hành kèm theo Công văn số 19493/QLD-MP ngày 16/10/2015 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phm

Ngày cấp

1

Cám gạo tắm trắng nghệ sữa dê

130/14/CBMP-LA

25/09/2014

2

Cám gạo tắm trắng hoa cúc sữa dê

131/14/CBMP-LA

25/09/2014

3

Cám gạo tắm trắng cà phê sữa dê

132/14/CBMP-LA

25/09/2014

4

Cám gạo tắm trắng thảo dược cao cấp sữa dê

133/14/CBMP-LA

25/09/2014

5

Cám gạo tắm trắng yến mạch sữa dê

134/14/CBMP-LA

25/09/2014

6

Cám gạo tắm trắng nhân sâm sữa dê

135/14/CBMP-LA

25/09/2014

7

Cám gạo tấm trắng nấm linh chi sữa dê

136/14/CBMP-LA

25/09/2014

8

Cám gạo tắm trắng hạt sen sữa dê

137/14/CBMP-LA

25/09/2014

9

Cám gạo tắm trắng atisô sữa dê

138/14/CBMP-LA

25/09/2014

10

Cám gạo tắm trắng trà xanh sữa dê

139/14/C-BMP-L A

25/09/2014

11

Cám gạo tắm trắng nguyên chất sữa dê

140/14/CBMP-LA

25/09/2014

12

Cám gạo tắm trắng mè đen sữa dê

141/14/CBMP-LA

25/09/2014

13

Cám gạo tắm trắng gạo lức sữa dê

142/14/CBMP-LA

25/09/2014

14

Cám gạo tắm trắng hạnh nhân sữa dê

143/14/CBMP-LA

25/09/2014

15

Gám go tắm trắng tinh bt sữa dê

144/14/CBMP-LA

25/09/2014

16

Cám gạo tắm trắng ngọc trai sữa dê

145/14/CBMP-LA

25/09/2014

17

Cám gạo tắm trắng khoai tây sữa dê

146/14/CBMP-LA

25/09/2014

18

Cám gạo tắm trắng đậu đỏ sữa dê

147/14/CBMP-LA

25/09/2014

19

Cám gạo tắm trắng đậu xanh sữa dê

148/14/CBMP-LA

25/09/2014

Tổng số: 19 sản phẩm mỹ phẩm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản