Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1878TCT/DNK
V/v trả lời kiến nghị của DOANH NGHIệP tại hội nghị đối thoại
 

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Câu hỏi số 45: Có một số cơ sở kinh doanh bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn thông thường nên không chịu thuế GTGT, do đó giá bán cho người tiêu dùng thấp hơn DN bán có xuất hóa đơn GTGT, do đó gây cạnh tranh bất lợi cho DN.

Hoặc trường hợp DN đi mua vật tư của hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh không muốn xuất hóa đơn vì cho rằng trị giá hàng mua thấp, nếu DN muốn lấy hóa đơn thì phải trả thêm 10% tiền thuế GTGT.

Ngành thuế sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này.

Trả lời:

- Cơ sở kinh doanh khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định tại Điểm 1.1, Mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc in, phát hành sử dụng, quản lý hóa đơn. Tuy nhiên trên thực tế có nhiều hộ kinh doanh chưa thực hiện chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ, đối với các đối tượng này thường nộp thuế theo chế độ khoán thuế, nhằm khắc phục tình trạng này ngành thuế áp dụng các biện pháp khuyến khích hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn và đối với hộ kinh doanh chưa đăng ký sử dụng hóa đơn nếu có nhu cầu hộ kinh doanh đề nghị cơ quan thuế sẽ cung cấp hóa đơn lẻ cho hộ kinh doanh để cung cấp cho khách hàng.

- Doanh nghiệp khi mua hàng hóa của hộ kinh doanh có quyền và trách nhiệm yêu cầu hộ kinh doanh lập và giao hóa đơn theo quy định tại Điểm 1.11, Mục VI, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Việc xác định giá bán là quan hệ giữa người mua và người bán, doanh nghiệp có thể tìm người bán có giá hợp lý để mua hàng hóa. Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa có hóa đơn chứng từ hợp pháp thì doanh nghiệp được tính chi phí hợp lý khi xác định nghĩa vụ nộp thuế, trường hợp không có hóa đơn, chứng từ thì không được tính chi phí hợp lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và giải thích cho doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu: VP(HC), DNK (2b).

 

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản