438949

Công văn 1853/BYT-DP năm 2020 về tạm dừng tổ chức tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành

438949
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1853/BYT-DP năm 2020 về tạm dừng tổ chức tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1853/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 03/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1853/BYT-DP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1853/BYT-DP
V/v tạm dừng t chức tiêm chng

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Ch thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thng Chính ph về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đó yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong ngày 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quc và căn cứ yêu cầu về việc t chức bui tiêm chng; Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tnh, thành ph triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tạm dừng các buổi tiêm chủng thưng xuyên trong tm chng m rộng và triển khai thực hin theo đúng Công văn số 396/VSDTTƯ-TCQG ngày 31/3/2020 ca Viện Vệ sinh dịch t Trung ương.

2. Tạm dừng tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch ca các cơ s tiêm chng dịch vụ trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020; Tuy nhiên vẫn phải bố trí tiêm chủng cho người dân khi có yêu cầu đi với các trường hp cn được tiêm ngay như vắc xin, huyết thanh phòng chống bệnh di, uốn ván...,đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 khi thực hiện tiêm chng.

3. Xây dựng kế hoạch đ tổ chức tiêm chng lại ngay sau thời gian tạm dừng đm bo thực hiện đầy đ các biện pháp phòng chng dịch, an toàn tiêm chủng, tiêm bù đầy đủ cho các đối tượng.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTTg Vũ Đc Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưng;
- UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cc QLKCB;
- Các Viện: VSDT, Pasteur;
-
TTKSBT/YTDP tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản