9515

Công văn số 1742/XD-QLCL của Sở Xây dựng TP.HCM về việc đảm bảo kỹ thuật, an toàn trong thi công tháo dỡ, phá dỡ các công trình cũ

9515
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1742/XD-QLCL của Sở Xây dựng TP.HCM về việc đảm bảo kỹ thuật, an toàn trong thi công tháo dỡ, phá dỡ các công trình cũ

Số hiệu: 1742/XD-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 17/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1742/XD-QLCL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 17/08/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1742/XD-QLCL
V/v : Đảm bảo kỹ thuật, an toàn trong thi công tháo dỡ, phá dỡ các công trình cũ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2004 

 

Kính gửi:

 - Ủy ban nhân dân các quận, huyện
 - Phòng quản lý đô thị các quận, huyện

 

Trong thời gian qua, mặc dù đã có các văn bản quy định và nhắc nhở của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng, công tác quản lý nhà nước về đảm bảo kỹ thuật, an toàn công trình trong thi công phá dỡ, tháo dỡ các công trình xây dựng để giải phóng mặt bằng, để xây dựng các công trình mới v.v… trên địa bàn thành phố chưa được quan tâm đúng mức. Từ đó, đã dẫn tới những hậu quả đáng tiếc gây thiệt hại về người và của, mà điển hình là vụ sập nhà số 122 Trần Văn Kiểu- Quận 5 ngày 10/8/2004.

Nhằm ngăn chặn có hiệu quả, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc tương tự, tăng cường công tác quản lý an toàn công trong thi công tháo dỡ, phá dỡ các công trình xây dựng, Sở Xây dựng thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân và Phòng Quản lý đô thị các Quận, Huyện yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm chỉnh thực hiện các văn bản sau :

+ Luật Xây dựng năm 2003 (Điều 86. Phá dỡ các công trình xây dựng). Trong đó lưu ý các điểm sau :

2.a) Việc phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Đối với nhà phố, thẩm quyền cho phép tháo dỡ là UBND quận, huyện.

2.b) Việc phá dỡ các công trình phải thực hiện theo giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn vệ sinh và môi trường.

3.a) Người được giao tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

3.c) Người có trách nhiệm quyết định phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do không ra quyết định, quyết định không kịp thời, quyết định trái với quy định của pháp luật.

+ Công văn số 1067/BXD-PC ngày 14.7.2004 và công văn số 1128/ BXD-PC ngày 23.7.2004 của Bộ Xây dựng “về việc xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng hiện hành và thực thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2003”

+ Khi tháo dỡ, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải căn cứ theo Chỉ thị số 10/1998/CT-BXD ngày 29/9/1998 của Bộ Xây dựng và Văn bản hướng dẫn số 676/SXD-QLCL ngày 27/6/2003 , số 1336/HD-XD-QLCL ngày 07.7.2004 (phần VII- Tháo dỡ công trình cũ- An toàn lao động) của Sở Xây dựng thành phố về đảm bảo kỹ thuật an toàn trong khi tháo dỡ, phá dỡ các công trình xây dựng cũ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân và Phòng Quản lý đô thị các Quận, Huyện có biện pháp hữu hiệu để phổ biến văn bản này và các văn bản nêu trên đến các chủ đầu tư đang tiến hành tháo dỡ, phá dỡ các công trình để giải phóng mặt bằng hoặc cải tạo, xây dựng công trình mới thuộc địa bàn Quận, Huyện.

Kính chào trân trọng.

 

Nơi nhận :
- Như trên.
- UBNDTP (để b/c)
- Ban GĐ Sở XD
- Lưu VP, Phòng QLCL

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản