63109

Công văn số 1732/BTC-TCT về hoá đơn, chứng từ mua vào của hàng hoá (nguyên liệu) thế chấp tại ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

63109
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1732/BTC-TCT về hoá đơn, chứng từ mua vào của hàng hoá (nguyên liệu) thế chấp tại ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1732/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1732/BTC-TCT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/02/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1732/BTC-TCT
V/v: Hoá đơn, chứng từ mua vào của hàng hoá (nguyên liệu) thế chấp tại ngân hàng

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số doanh nghiệp liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp doanh nghiệp thế chấp hàng hoá (nguyên liệu) kèm theo hoá đơn, chứng từ mua vào tại ngân hàng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau :

Theo quy định tại Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế về hồ sơ hoàn thuế.

Theo quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần D Thông tư số 120/2003/TT- BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành (trước đây), Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì trách nhiệm của đối tượng được hoàn thuế GTGT bao gồm: “3. ... cung cấp đầy đủ hoá đơn, chứng từ và hồ sơ có liên quan làm cơ sở xác định số thuế GTGT được hoàn khi cơ quan thuế yêu cầu thanh tra hoàn thuế tại cơ sở”.

Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở kinh doanh thiếu vốn kinh doanh đã vay vốn ngân hàng để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh với điều kiện thế chấp hàng hoá nguyên liệu) mua vào kèm theo bản chính hoá đơn, chứng từ mua vào để ngân hàng có căn cứ đảm bảo thu hồi nguồn vốn đã cho vay.

Để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở kinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý để các doanh nghiệp tạm thời không phải cung cấp bản chính hoá đơn, chứng từ của hàng hoá nguyên liệu) mua vào khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra trước khi hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với trường hợp hợp đồng tín dụng (vay vốn), hợp đồng thế chấp với ngân hàng có ghi rõ cơ sở kinh doanh thế chấp hàng hoá (nguyên liệu) kèm theo bản chính hoá đơn, chứng từ mua vào cho ngân hàng.

Để được xem xét hoàn thuế đối với trường hợp này, cơ sở kinh doanh phải gửi kèm theo hồ sơ hoàn thuế các tài liệu sau:

- Bản sao hợp đồng tín dụng (vay vốn), hợp đồng thế chấp, có xác nhận của cơ sở kinh doanh;

- Danh mục hoá đơn, chứng từ hàng hoá (nguyên liệu) mua vào đang thế chấp tại ngân hàng có xác nhận của ngân hàng nơi thế chấp;

- Bản cam kết của cơ sở kinh doanh về việc thời hạn xuất trình đầy đủ bản chính hóa đơn, chứng từ của hàng hoá (nguyên liệu) mua vào đang thế chấp tại ngân hàng ngay sau khi ngân hàng trả lại hoá đơn, chứng từ đó.

Quá thời hạn cam kết mà cơ sở kinh doanh không xuất trình được bản chính hoá đơn, chứng từ của hàng hoá (nguyên liệu) mua vào đã thế chấp tại ngân hàng để cơ quan thuế có cơ sở kiểm tra, đối chiếu thì cơ quan thuế sẽ thu hồi lại tiền thuế GTGT đã hoàn và xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo chế độ hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Các Vụ: PC, CST
- Các Ban, đơn vị thuộc TCT
- Trang Website Bộ Tài chính
- Lưu VT, TCT (VT,KK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản