220658

Công văn 160/TTg-ĐMDN năm 2014 ngành nghề kinh doanh có điều kiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

220658
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 160/TTg-ĐMDN năm 2014 ngành nghề kinh doanh có điều kiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 160/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 160/TTg-ĐMDN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 27/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/TTg-ĐMDN
V/v ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10479/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2013) về việc rà soát, tổng hợp, hệ thống các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, địa phương rà soát các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có), tự bỏ các quy định không đúng thẩm quyền; đề xuất bãi bỏ các quy định không còn phù hợp; rà soát bớt các quy định về thủ tục hành chính; công bố công khai ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và xử lý các văn bản quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kêt quả kiểm tra trong tháng 6 năm 2014.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Luật doanh nghiệp (sửa đổi) trình Chính phủ trong tháng 2 năm 2014 theo hướng bổ sung các quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển đồng bộ Cổng thông tin điện tử các Bộ, cơ quan ngang Bộ để kết nối, trao đổi thông tin liên quan đến quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thực hiện liên thông điện tử một số thủ tục hành chính liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, TLTTg, các Vụ: TH, KTN, KTTH; NC, KGVX, PL, TCCV, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản