124329

Công văn 1591/TCT-CS về lập hóa đơn đối với khoản giảm giá do Tổng cục Thuế ban hành

124329
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1591/TCT-CS về lập hóa đơn đối với khoản giảm giá do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1591/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1591/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 1591/TCT-CS
V/v lập hóa đơn đối với khoản giảm giá

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 12-14, Toà nhà Văn phòng trung tâm, 44B Lý Thường Kiệt, HN)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15/LGEVN ngày 25/01/2011 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam về hoá đơn GTGT đối với các khoản giảm giá bán hàng. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.5 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

"2.5...Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hoá đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá".

Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam tại công văn số 15/LGEVN ngày 25/01/2011 nêu trên, do các chương trình giảm giá của Công ty được triển khai liên tục trên toàn quốc, số lượng hoá đơn được giảm giá rất nhiều và tần xuất phát hành hoá đơn theo từng chuyến hàng xuất kho nhanh nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn khi liệt kê đầy đủ chi tiết về số hoá đơn được giảm giá, cũng như tính toán số tiền còn được giảm giá của từng hoá đơn đó khi lập hoá đơn lần sau. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc lập hoá đơn đối với khoản giảm giá của Công ty TNHH LG Electronics VN như sau:

Trường hợp Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam thực hiện việc giảm giá hàng bán căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá mà khách hàng mua đạt mức nhất định, hàng tháng Công ty lập bản đối chiếu giảm giá có xác nhận của khách hàng thì căn cứ theo Bản đối chiếu giảm giá của tháng trước liền kề, số tiền giảm giá của hàng hoá mà khách hàng được giảm trừ sẽ được tính điều chỉnh trên hoá đơn mà Công ty lập khi bán hàng hoá, trên hoá đơn này ghi rõ số tiền giảm giá theo bản đối chiếu (số, ngày....tháng....năm). Công ty và khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản đối chiếu giảm giá và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ DNL, Vụ PC (2b), Vụ KK - TCT;
- Vụ CST, Vụ PC, Vụ CĐKT - BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản