118101

Công văn 15862/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

118101
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 15862/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15862/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 15862/BTC-TCT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15862/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian vừa qua tại một số tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh phát triển nhà và đô thị được giao đất để đầu tư phát triển đô thị. Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố đã quy định doanh nghiệp phải giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố một phần nhất định diện tích đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng (hoặc nhà thương phẩm) để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phục vụ cho các đối tượng xã hội hoặc bán đấu giá thu vào Ngân sách Nhà nước. Sau khi bàn giao trả Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, một số địa phương thực hiện bồi hoàn cho doanh nghiệp theo chi phí đầu tư cho diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố, tuy nhiên có địa phương quy định không bồi hoàn chi phí nêu trên cho doanh nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7069/VPCP-KTTH ngày 21/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc hạch toán các khoản chi phí đầu tư đối với phần diện tích đất mà các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà phải chuyển giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố không được bồi hoàn, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà được giao đất để thực hiện dự án phát triển nhà và đô thị có quyết định bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc phải chuyển giao không bồi hoàn cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố một phần nhất định diện tích đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng (hoặc nhà thương phẩm).

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà bao gồm: các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng khu đô thị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà để bán.

2. Xác định chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Các chi phí liên quan đến phần diện tích đất bàn giao hoặc cơ sở vật chất không bồi hoàn cho tỉnh, thành phố theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khoản chi phí doanh nghiệp thực chi có chứng từ cho phần diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố của dự án phát triển nhà, đô thị nhưng Ủy ban không hoàn trả chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

- Khoản chi phí cho phần diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố của dự án phát triển nhà, đô thị là một phần chi phí của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và phải chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

- Doanh nghiệp phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đối với chi phí đầu tư diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố theo quy định; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Biên bản bàn giao trả quỹ đất cho cơ quan có thẩm quyền và các giấy tờ liên quan khác chứng minh Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố không bồi hoàn cho phần diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biết. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCT (VT; CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản