103005

Công văn 1525/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

103005
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1525/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1525/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1525/BGDĐT-CTHSSV
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 29/03/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1525/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Hướng dẫn Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi :

- Các sở Giáo dục và Đào tạo,
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào và trách nhiệm của con người Việt Nam với Tổ quốc và Nhân dân. Hiện nay, ở nhiều nơi, trong lễ Chào cờ Tổ quốc mọi người đã không hát Quốc ca hoặc thay hát bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca. Điều đó làm giảm tính trang nghiêm và ý nghĩa của lễ Chào cờ Tổ quốc. Để việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca trở thành nề nếp, có tác dụng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, các nhà trường thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sau:

1. Đối với các trường mầm non: Khuyến khích dạy hát Quốc ca cho trẻ mẫu giáo và tổ chức sinh hoạt tập thể có hát Quốc ca.

2. Đối với các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác: Trong các lễ Chào cờ Tổ quốc, tất cả giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên đều hát Quốc ca (có hoặc không có nhạc đệm).

3. Các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các đơn vị, tổ chức liên quan tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc, tập hát Quốc ca để học sinh, sinh viên hiểu và hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

4. Các nhà trường, cơ sở giáo dục (nếu cần) có thể khai thác nhạc và lời của bài hát Quốc ca từ trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản tại địa chỉ: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30376&cn_id=176474#5xTPoXN1Twza

 Yêu cầu các nhà trường và các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo cáo về Bộ trước ngày 30/4/2010 qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: (04) 38694984 – Fax: (04) 38681598. Email: patuan@moet.gov.vn .

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng, (Để báo cáo)
- Văn phòng Quốc hội, (Để báo cáo)
- Văn phòng Chủ tịch nước, (Để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ, (Để báo cáo)
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (Để báo cáo)
- Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; (Để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Trung ương; (Để báo cáo)
- BT. Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Thứ trưởng ;
- TW Đoàn, TW Hội SVVN, Bộ VHTTDL (để ph/ hợp) ;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Website Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại (để đăng tin);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản