258501

Công văn 1510/GSQL-TH năm 2014 vận chuyển hàng hóa về cảng Hải Phòng để gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

258501
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1510/GSQL-TH năm 2014 vận chuyển hàng hóa về cảng Hải Phòng để gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1510/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 13/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1510/GSQL-TH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 13/11/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1510/GSQL-TH
V/v vận chuyển hàng hóa về cảng Hải Phòng để gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bách Tùng
(Đ/c: Số 60B, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng)

 

Cục GSQL về Hải quan nhận được công văn số 71/CV-XNK ngày 12/11/2014 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bách Tùng về đề nghị hướng dẫn giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo phương thức vận tải ngoại thương, về việc này, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì lô hàng thuốc lá điếu được Công ty ký hợp đồng mua bán theo giá CIF Hải Phòng và được vận chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Thường Phước, sau đó vận chuyển về cảng đích là cảng Hải Phòng để chờ làm thủ tục hải quan gửi vào kho ngoại quan để chờ xuất đi nước khác (Công ty đã được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận mã số kinh doanh TNTX hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt). Như vậy, thủ tục hải quan đối với lô hàng nêu trên được thực hiện theo phương thức chuyển cảng.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước làm thủ tục hải quan đối với lô hàng nêu trên theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bách Tùng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản