380331

Công văn 1500/LĐTBXH-TE về đề nghị phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

380331
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1500/LĐTBXH-TE về đề nghị phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1500/LĐTBXH-TE Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 20/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1500/LĐTBXH-TE
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 20/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/LĐTBXH-TE
V/v đề nghị phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: ……………………………………………

Căn cứ Điều 11 Luật trẻ em năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Đ thực hiện hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 và đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 theo chủ đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
;
- Lưu: VT, TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2. Ban Tuyên giáo Trung ương

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

6. Bộ Tư pháp

7. Bộ Y tế

8. Bộ Công an

9. Bộ Quốc phòng

10. Ủy ban Dân tộc

11. Văn phòng Chính phủ

12. Tòa án nhân dân tối cao

13. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

14. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

15. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

16. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

17. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

18. Đài Truyền hình Việt Nam

19. Đài Tiếng nói Việt Nam

20. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

21. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

22. Hiệp hội Internet Việt Nam

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản