124252

Công văn 15/BXD-HTKT về tạo điều kiện cho công ty tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho dự án xử lý rác do Bộ Xây dựng ban hành

124252
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 15/BXD-HTKT về tạo điều kiện cho công ty tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho dự án xử lý rác do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 15/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Tiến
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 15/BXD-HTKT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Hồng Tiến
Ngày ban hành: 20/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/BXD-HTKT
V/v: tạo điều kiện cho Công ty tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho dự án xử lý rác

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Đại Thổ Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 05/ĐTN-VP.HĐ ngày 25/4/2011 của Công ty CP Công nghệ xanh Đại Thổ Nguyên (Công ty Đại Thổ Nguyên) về việc tạo điều kiện cho Công ty được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân sách Nhà nước cho dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường còn gặp khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân sách nhà nước theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP chưa thể thực hiện được.

2. Ngày 4/5/2011, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có công văn số 1456/NHPT-TĐ phúc đáp công văn số 578/BXD-HTKT ngày 22/4/2011 của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn. Nội dung công văn nêu rõ “đến nay, NHPT không còn chỉ tiêu kế hoạch để bố trí vốn cho các dự án ngoài danh mục kế hoạch”. Tuy nhiên, “NHPT sẽ tổ chức tiếp nhận thẩm định các dự án trong Quý IV năm 2011 và sẽ bố trí kế hoạch vốn trong năm sau”. Do vậy, đề nghị Công ty theo dõi và tiến hành các thủ tục theo quy định để vay vốn từ NHPT Việt Nam theo thời gian thông báo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Đại Thổ Nguyên tham khảo và quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c)
- Lưu: VP, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Hồng Tiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản