386375

Công văn 1444/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

386375
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1444/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1444/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 15/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1444/BXD-QLN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 15/06/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1444/BXD-QLN
V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/01/2018, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 109/TTg-CN trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ đã được Chính phủ phân công theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng đã có công văn số 1940/BXD-QLN ngày 21/8/2017 và công văn số 2679/BXD-QLN ngày 9/11/2017 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong đó yêu cầu các địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nội dung công việc như: ban hành Quy chế phối hợp, bố trí nguồn kinh phí, chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn thu thập, cập nhật, báo cáo thông tin số liệu... đồng thời có báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên theo đánh giá của Bộ Xây dựng, sau hơn 02 năm Nghị định số 117/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, việc triển khai thực hiện các quy định liên quan đến công tác xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại các địa phương còn chậm, số liệu, chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản vẫn chưa được thu thập, tổng hợp theo quy định.

Để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Ban hành Quy chế phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương.

2. Bố trí ngân sách hàng năm cho việc: điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; thu thập, cập nhật, bổ sung các thông tin, dữ liệu; tính toán, công bố các chỉ tiêu thống kê tại địa phương.

3. Đôn đốc Sở Xây dựng địa phương khn trương thực hiện:

- Tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung; phân quyền, bàn giao tài khoản truy cập của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cho các đơn vị, tổ chức có liên quan trên địa bàn.

- Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện tổng hợp thông tin, số liệu định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

4. Báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP và Thông tư số 27/2016/TT-BXD trong 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn; đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện gửi Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2018 để nghiên cứu, tháo gỡ kịp thời cũng như tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Trước mắt, để phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo định kỳ 6 tháng một số chỉ tiêu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản (bảng biểu báo cáo kèm theo).

Đối với 6 tháng đầu năm, báo cáo số liệu trước ngày 30/6; đối với 6 tháng cuối năm, báo cáo số liệu trước ngày 31/12.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo để việc triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP và Thông tư số 27/2016/TT-BXD đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Sở Xây dựng (để th/hiện);
- Viện KTXD; Trung tâm TT (để ph/hợp);
- Lưu VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

Kèm theo công văn số 1444/BXD-QLN ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng

I. TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở, BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN

STT

Loại hình dự án

Tổng số dự án

Tổng diện tích (m2)

Tổng số căn

Số lượng giao dịch

Tổng diện tích (m2)

Tổng số căn

I

Nhà ở thương mại

 

 

 

 

 

1

Chung cư

 

 

 

 

 

1.1

- Giá bán dưới 20 triệu/m2

 

 

 

 

 

1.2

- Giá bán từ 20-30 triệu/m2

 

 

 

 

 

1.3

- Giá bán trên 30 triệu/m2

 

 

 

 

 

2

Nhà riêng lẻ, nhà liền kề, biệt thự

 

 

 

 

 

II

Nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

1

- Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đô thị

 

 

 

 

 

2

- Nhà ở cho công nhân khu công nghiệp

 

 

 

 

 

3

- Ký túc xá cho học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

III

Nhà ở phục vụ tái định cư

 

 

 

 

 

IV

Du lịch nghỉ dưỡng, sàn thương mại cho thuê

 

 

 

 

 

1

- Căn hộ du lịch (condotel)

 

 

 

 

 

2

- Biệt thự du lịch (villa)

 

 

 

 

 

3

- Sàn cho thuê (văn phòng, trung tâm thương mại...)

 

 

 

 

 

II. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình thị trường bất động sản và số lượng, giá giao dịch một số loại bất động sản trong kỳ báo cáo (so sánh mức độ tăng, giảm với kỳ trước và cùng kỳ năm trước)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản