259373

Công văn 14414/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục nhập khẩu thiết bị đồng bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

259373
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 14414/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục nhập khẩu thiết bị đồng bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 14414/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 14414/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14414/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu thiết bị đồng bộ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Khánh Thiện.
(Đ/c: số 181/4 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1. Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 42-2014/CV-KT ngày 27/11/2014 của Công ty về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu “hệ thống đèn tín hiệu hàng không” để lắp đặt cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở trình bày của Công ty tại công văn dẫn trên thì hiện nay Công ty đã đăng ký Danh mục danh mục máy móc, thiết bị thuộc Chương 84, Chương 85 là tổ hợp, dây chuyền tính thuế theo máy chính tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và dự kiến kế hoạch hàng hóa sẽ được vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài (02 đợt), cảng Hải Phòng (01 đợt). Do vậy, để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng này theo dạng thiết bị đồng bộ đề nghị Công ty căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 46, Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính để làm thủ tục.

Cụ thể, sau khi được xác nhận Danh mục và lập sổ theo dõi tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đối với 02 lô hàng nhập khẩu qua cửa khẩu này và được đăng ký thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng đối với 01 lô hàng nhập khẩu về cảng Hải Phòng. Khi làm thủ tục nhập khẩu, trên tiêu chí mã phân loại giấy phép khai “DMTL” và số giấy phép là số Danh mục đã được Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cấp. Đối với từng lần nhập khẩu Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu sẽ căn cứ hồ sơ hải quan, đối chiếu với phiếu theo dõi trừ lùi để trừ lùi đến hết lượng hàng hóa ghi trong phiếu theo dõi.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp Hà Nội (để phối hợp);
- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Cục Hải quan Tp Hải Phòng (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản