106247

Công văn 1434/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

106247
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1434/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1434/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1434/TCT-TNCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/04/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1434/TCT-TNCN
V/v hoàn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi : Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Báo Tuổi trẻ số ra ngày 10/4/2010 có bài "Lấy lại tiền thuế cần 18 chữ ký” của tác giả A. Hồng (photocopy kèm theo). Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có văn bản trả lời Báo Tuổi trẻ và báo cáo về Tổng cục Thuế. Nội dung trả lời cần đề cập thẳng vào vấn đề sau:

1. Theo qui định tại Điều 60 của Luật Quản lý thuế quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế là phải đảm bảo đúng thời hạn qui định của việc hoàn thuế (15 ngày đối với việc hoàn thuế trước, kiểm tra sau và 60 ngày đối với việc kiểm tra trước, hoàn thuế sau).

Để việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng nộp thuế theo đúng qui định của Pháp luật và đúng thời hạn như quy định tại Điều 60 của Luật Quản lý thuế thì việc hoàn thuế được thực hiện theo qui trình hoàn thuế (Quy trình 1458/QĐ-TCT ngày 14/10/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) và luân chuyển chứng từ hoàn thuế (thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 21/12/2008 của Bộ Tài chính).

Như vậy việc phân chia các bước hoàn thuế đã được qui định tại qui trình hoàn thuế nói trên. Quá trình luân chuyển hồ sơ xét hoàn thuế trong nội bộ ngành có qui định các bước công việc để giám sát việc thực hiện hoàn thuế đúng đối tượng, đúng số tiền được hoàn. . .Do đó xuất hiện tới 18 chữ ký do cơ quan thuế thực hiện. Đây là các bước công việc trong nội bộ ngành thuế, không liên quan đến thủ tục hành chính do người nộp thuế thực hiện.

Ví dụ:

- Qua 4 bước của qui trình hoàn thuế có 8 chữ ký (4 chữ của cán bộ, 4 chữ ký của lãnh đạo phòng).

- Lệnh hoàn trả thu Ngân sách có 10 chữ ký, ký vào 05 liên (trong đó có 05 chữ ký của người lập và 05 chữ ký của lãnh đạo cơ quan thuế).

2. Thực hiện đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hoá các thủ tục hành chính, ngành thuế đang từng bước hiện đại hoá công tác quản lý thu thuế bằng công nghệ thông tin. Các thủ tục trong qui trình hoàn thuế sẽ được mã hoá nên sẽ đảm bảo giảm bớt các thủ tục hoàn thuế trong nội bộ ngành thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản