63526

Công văn số 1415/TCHQ-GSQL về việc thủ tục đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

63526
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1415/TCHQ-GSQL về việc thủ tục đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1415/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1415/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/04/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1415/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục đối với xăng dầu TNTX

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 659/HQTP-NV ngày 18/3/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến hóa đơn thương mại và thời hạn gia hạn xăng dầu tạm nhập tái xuất lưu lại tại Việt Nam, Tổng cục có ý kiến như sau:

Đồng ý đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 659/HQTP-NV nói trên cụ thể:

a. Đối với trường hợp xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập tái xuất có chung một hóa đơn thương mại (Invoice) bản chính thì chấp nhận cho doanh nghiệp nộp hóa đơn thương mại bản chính để lưu vào hồ sơ tờ khai nhập khẩu, hóa đơn thương mại bản phô tô có xác nhận sao y bản chính của doanh nghiệp lưu vào hồ sơ tờ khai tạm nhập. Trên tờ khai tạm nhập ghi rõ hóa đơn thương mại bản chính đã lưu tại tờ khai hải quan số, ngày/tháng/năm.

b. Xăng dầu tạm nhập tái xuất được lưu lại tại Việt Nam 90 ngày và được gia hạn không quá 90 ngày, nếu quá hạn thì lập biên bản vi phạm, xử lý theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu tái xuất, không gia hạn thêm mặc dù chỉ mới xin gia hạn 1 hoặc 2 lần.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu: VT (GSQL-2b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản