145476

Công văn 1310/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện thiết kế đô thị và chi phí lập thiết kế đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

145476
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1310/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện thiết kế đô thị và chi phí lập thiết kế đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1310/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 07/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1310/BXD-KTXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 07/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1310/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện thiết kế đô thị và chi phí lập thiết kế đô thị

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1725/SXD-PTĐT ngày 28/6/2012 của Sở Xây dựng Thanh Hóa đề nghị giải đáp một số nội dung về yêu cầu và chi phí lập thiết kế đô thị đối với tuyến phố thuộc thành phố Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trục đại lộ Lê Lợi nằm trong trung tâm thành phố Thanh Hóa là khu vực có địa hình ổn định. Vì vậy, trong trường hợp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì khi lập đồ án thiết kế đô thị không cần phải thực hiện khảo sát địa hình.

2. Theo quy định của Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội khóa XII, thì thiết kế đô thị là một nội dung của đồ án quy hoạch chung, đồ án quy hoạch phân khu và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng, đối với trường hợp thiết kế đô thị phải lập thành đồ án riêng, thì chi phí lập đồ án thiết kế đô thị được xác định bằng dự toán, tối đa bằng 60% của chi phí lập quy hoạch đô thị tương ứng.

Vì vậy, nếu thiết kế đô thị cho trục đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa có yêu cầu phải lập thành đồ án riêng, thì chi phí này được xác định bằng dự toán. Nội dung dự toán chi phí lập theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT,KTQH, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản