380904

Công văn 1240/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu Orithane RG4341CP-B do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

380904
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1240/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu Orithane RG4341CP-B do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1240/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 27/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1240/GSQL-GQ1
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/GSQL-GQ1
V/v NK Orithane RG4341CP-B

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Huy Hoàng
(Đ/c: Lô CN1, KCN Tràng Duệ, X. Lê Lợi, H. An Dương, Hải Phòng)

Cục GSQL nhận được công văn số 1218/CV-TNHH ngày 12/03/2018 của Công ty TNHH Tân Huy Hoàng đề nghị được miễn Giấy phép nhập khẩu và tiền thuế bảo vệ môi trường cho lô hàng ORITHANE RG4341 CP-B với kết quả định tính có HCFC 141b trong mẫu phân tích. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về đề nghị được miễn tiền thuế bảo vệ môi trường thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính thì dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất lạnh sử dụng trong thiết bị làm lạnh và trong công nghiệp bán dẫn, được sản xuất trong nước, nhập khẩu riêng hoặc chứa trong các thiết bị điện lạnh nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Ngày 01/9/2015, Bộ Tài Chính có công văn số 12128/BTC-CST hướng dẫn việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC. Theo đó, đối với chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC thì số lượng dung dịch HCFC tính thuế là số lượng dung dịch HCFC có trong số lượng chất hỗn hợp nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ được quy đổi ra đơn vị đo lường quy định tính thuế của dung dịch HCFC. Cách xác định như sau:

Số lượng dung dịch HCFC tính thuế

=

Số lượng chất hỗn hp nhập khẩu, sản xuất bán ra, tiêu dùng, trao đổi, tặng cho

x

Tỷ lệ Phần trăm (%) dung dịch HCFC có trong chất hỗn hp

Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật chế biến chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự tính toán, kê khai, nộp thuế BVMT đối với số lượng dung dịch HCFC và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của việc tính toán, kê khai nêu trên.

Về đề nghị được miễn Giấy phép nhập khẩu vượt thẩm quyền cơ quan hải quan, do vậy đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài Nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản