297707

Công văn 11660/TCHQ-GSQL năm 2015 về phối hợp thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

297707
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 11660/TCHQ-GSQL năm 2015 về phối hợp thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 11660/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 11660/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11660/TCHQ-GSQL
V/v phối hợp thực hiện hoạt động KTCN tại cửa khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- B
Y tế;
- B
Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- B Khoa học và Công nghệ.

 

Thực hiện Điều 2 Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đi với hàng hóa xuất nhập khẩu giao Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành các mặt hàng có nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe con người, môi trường, an ninh, xã hội..v..v.. tại các cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn thuộc khu vực thành phố: Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nng và các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai.

Thực hiện công văn số 7910/VPCP-KTTH ngày 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ ngày 01/12/2015, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã phối hợp với 04 đơn vị KTCN trên địa bàn ký Quy chế phối hợp và bố trí lực lượng làm việc, giải quyết các thủ tục liên quan đến KTCN ngay tại cửa khẩu tạo Điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc đối tượng KTCN trên địa bàn.

Nhằm triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg và công văn số 7910/VPCP-KTTH dẫn trên, Tổng cục Hải quan kính đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc có liên quan đến KTCN bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết (nếu có) phối hợp với cơ quan Hải quan tại các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nng và các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh cùng làm việc tại khu vực cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện KTCN của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- LĐTC (để chỉ đạo);
- Cục HQ các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà N
ng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh (để biết);
- Lưu: V
T, GSQL (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản