8441

Công văn số 115/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công điện 28 TTg-KTTH ngày 06/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ

8441
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 115/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công điện 28 TTg-KTTH ngày 06/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 115/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 115/LĐTBXH-BTXH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 11/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/LĐTBXH-BTXH
V/v: Hướng dẫn thực hiện công điện 28 TTg-KTTH ngày 06/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006

 

 

Kính gửi: Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện công điện số 28/TTg-KTTh ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón Tết Bính Tuất năm 2006, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là những địa phương bị ảnh hưởng nặng do thiên tai gây ra, vùng phải di dời dân khẩn cấp trong năm 2005 tiến hành một số việc sau đây:

1- Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện chính sách cứu trợ xã hội thường xuyên theo Thông tư 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội, chỉ đạo tổ chức tặng quà nhân dịp Tết cho các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn. Bảo đảm cho các đối tượng nêu trên có điều kiện vật chất đón tết vui vẻ.

2- Chủ động rà soát lại tình hình thiếtu đói trong dịp Tết Bính Tuất năm 2006, tổ chức cứu tor75 kịp thời cho các hộ thiếu đói.

3- Chỉ đạo các huyện, xã tổ chức trợ cấp xã hội thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi trừ 90 tuổi trở lên.

4- Về kinh phí: Với tinh thần xã hội hóa, cần phải huy động đa nguồn ngân sách nhà nước, huy động từ cộng đồng và các tổ chức quốc tế. Đảm bảo không có người của địa phương bị đói trong những ngày Tết và lúc giáp hạt. Mức trợ cấp cứu đói đảm bảo tối thiểu là 10kg gạo/người/tháng.

Đề nghị các tỉnh chỉ đạo sát sao theo đúng tinh thần công điện của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/1/2006 (Vụ Bảo trợ xã hội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP
- Bộ Tài chính
- Lưu: VP, BTXH

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản