105834

Công văn 1125/BGTVT-TC đề nghị xử lý tài sản thu hồi từ các dự án do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

105834
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1125/BGTVT-TC đề nghị xử lý tài sản thu hồi từ các dự án do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1125/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 03/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1125/BGTVT-TC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 03/03/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1125/BGTVT-TC
V/v: Đề nghị xử lý tài sản thu hồi từ các dự án do Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 392/PMU MT-VP ngày 13/02/2009 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về báo cáo xử lý tài sản dự án thu hồi từ dự án Đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và dự án cầu Cần Thơ.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc; Xét đề nghị của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Giao thông Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính phương án xử lý tài sản thu hồi từ các dự án như sau:

1. Điều chuyển xe ô tô Land Cruiser 7 chỗ biển kiểm soát 51A-1689 cho Văn phòng Bộ Giao thông vận tải để sử dụng cho Văn phòng Bộ Giao thông vận tải phía Nam.

2. Điều chuyển xe ô tô Mercedes-Benz 16 chỗ biển kiểm soát 51D-0404 cho Văn phòng Bộ Giao thông vận tải để giao cho Thanh tra Giao thông Bộ Giao thông vận tải phục vụ công tác thanh tra.

Để xử lý tài sản thu hồi từ dự án nói trên, tránh hư hỏng và phát sinh chi phí bảo quản, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét và sớm có văn bản trả lời để Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Văn phòng Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu VT, TC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản