118605

Công văn 1101/CT-TT&HT về thuế giá trị gia tăng của Văn phòng đại diện do Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành

118605
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1101/CT-TT&HT về thuế giá trị gia tăng của Văn phòng đại diện do Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 1101/CT-TT&HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Võ Thanh Bình
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1101/CT-TT&HT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
Người ký: Võ Thanh Bình
Ngày ban hành: 28/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1101/CT-TT&HT
V/v Thuế GTGT của VPĐD.

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kế Toán U&I
Số 9 Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
MST: 3700550702

Cục Thuế có nhận công văn số 1012KT-004 ngày 28/12/2010 của Công ty về việc chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Để có cơ sở trả lời theo đúng chính sách quy định, ngày 17/01/2011 Cục Thuế đã có công văn số 476/CT-TT&HT đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ.

Căn cứ hồ sơ do Công ty cung cấp, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2, mục I, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có quy định đối tượng nộp thuế GTGT. Đối chiếu với các quy định, trường hợp Văn phòng đại diện không có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì không phải kê khai thuế GTGT.

- Trường hợp Văn phòng đại diện mua hàng hóa, dịch vụ được quy định tại mục II, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC nói trên thì bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Văn phòng đại diện xuất hóa đơn không chịu thuế.

- Thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa, dịch vụ được cung cấp cho Văn phòng đại diện không nằm trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nên bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Văn phòng đại diện khi xuất hóa đơn không được áp dụng thuế suất 0%.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
P. TTHT;
Lưu HCQT-TV-AC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Võ Thanh Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản