87488

Công văn số 1072/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

87488
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1072/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1072/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 08/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1072/LĐTBXH-LĐTL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 08/04/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1072/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư tại Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 191/BTC-TCDN ngày 07/01/2009 của quý Bộ về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước thì Công ty Công trình khai thác thuỷ lợi Đông Anh được giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan (theo Công văn số 21/BC-TLHN ngày 11/02/2009 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội) nên Công ty Công trình khai thác thuỷ lợi Đông Anh chưa giải quyết được số lao động dôi dư tại thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp.

Để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động trong quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhất trí với phương án để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội lập hồ sơ giải quyết số lao động dôi dư của Công ty Công trình khác thác thuỷ lợi Đông Anh. Thời điểm chốt danh sách người lao động để giải quyết chế độ lao động dôi dư là thời điểm trước khi Công ty Công trình khai thác thuỷ lợi Đông Anh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn (30/01/2009).

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Bộ tổng hợp, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản