9174

Công văn số 1017/TM-VP của Bộ Thương mại về việc tham gia ý kiến Đề án Phát triển XK giai đoạn 2006-2010

9174
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1017/TM-VP của Bộ Thương mại về việc tham gia ý kiến Đề án Phát triển XK giai đoạn 2006-2010

Số hiệu: 1017/TM-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 17/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1017/TM-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 17/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1017/TM-VP
V/v: Tham gia ý kiến Đề án Phát Triển Xk Giai Đoạn 2006-2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi: Các đồng chí giám đốc sở thương mại, thương mại - du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo chương trình công tác đã đăng ký với Chính phủ, Bộ Thương mại đang tiến hành xây dựng Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 và dự kiến sẽ đưa ra lấy ý kiến góp ý của Đại biểu tại Hội nghị Thương mại toàn quốc (tổ chức vào ngày 01 và 02 tháng 3 năm 2006).

Bộ Thương mại xin trân trọng đề nghị các đồng chí Giám đốc các Sở Thương mại, Thương mại - Du lịch khẩn trương nghiên cứu bản dự thảo Đề án nói trên (Đều nghị truy cập vào trang web của Bộ Thương mại tại địa chỉ www.mot.gov.vn để xem chi tiết toàn văn bản dự thảo), đồng thời đề xuất đóng góp ý kiến gửi về Bộ Thương mại để tổng hợp, chỉnh sửa trình Chính phủ xem xét quyết định ban hành.

Ý kiến đóng góp của các địa phương và các Sở Thương mại xin gửi về Văn phòng Bộ Thương mại, 21-Ngô Quyền, Hà Nội, số Fax 04. 8264696 hoặc hòm thư điện tử: duyhung@mot.gov.vn trước ngày 24/2/2006.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Cục liên quan,
- Lưu: VT, VP, Vụ KH&ĐT (để TH)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Nguyễn Thành Biên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản