8606

Công văn số 95/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc trích khấu hao nhanh tài sản cố định là phương tiện vận tải

8606
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 95/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc trích khấu hao nhanh tài sản cố định là phương tiện vận tải

Số hiệu: 95/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 95/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/TCT-DNK
V/v: Trích khấu hao nhanh TSCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi: :

  Công ty cổ phần taxi CP Hà Nội 
105 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
  Cục thuế Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 954/CTy ngày 29/12/2005 của Công ty hỏi về việc trích khấu hao nhanh tài sản cố định là phương tiện vận tải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2 Điều 13 Mục III Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính: Trường hợp năm 2004 Công ty Công ty Cổ phần Taxi CP Hà Nội hoạt động có hiệu quả kinh tế cao thì Công ty được trích khấu hao nhanh TSCĐ là phương tiện vận tải tham gia vào hoạt động kinh doanh. Mức trích khấu hao nhanh được áp dụng tối đa không quá 2 lần mức trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng và khi trích khấu hao nhanh, Công ty phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Việc trích khấu hao nhanh không cần phải báo cáo, giải trình với Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty cổ phần Taxi CP Hà Nội vay vốn ngân hàng để đầu tư đổi mới TSCĐ là xe ôtô, thời hạn trả nợ vốn vay ngắn; để tạo điều kiện cho Công ty thực hiện đầu tư đổi mới tài sản nâng cao hiệu quả kinh doanh, đề nghị Cục thuế TP.hno kiểm tra cụ thể hợp đồng vay vốn đầu tư phương tiện cùa Công ty và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả kinh tế hay không. Để xác định hiệu quả kinh doanh của Công ty cần so sánh một số chỉ tiêu như doanh thu, lãi năm sau tăng hơn với năm trước, hoặc lãi tỉnh trên vốn chủ sở hữu đạt cao (có tính tới yếu tố giá cả thị trường) và nếu thực hiện trích khấu hao nhanh Công ty vẫn kinh doanh có lãi thì giải quyết cho Công ty trích khấu hao nhanh theo chế độ.

Công văn này thay thế công văn số 4442/TCT-DNK ngày 5/12/2005 của Tổnb cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần Taxi CP Hà Nội và Cục thuế TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản