42269

Công văn hướng dẫn cấp kinh phí để may sắm trang phục cho cán bộ kiểm tra thị trường

42269
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn hướng dẫn cấp kinh phí để may sắm trang phục cho cán bộ kiểm tra thị trường

Số hiệu: 866-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương Người ký: Vũ Trọng Nam
Ngày ban hành: 16/05/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 866-TC/TCT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương
Người ký: Vũ Trọng Nam
Ngày ban hành: 16/05/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 866-TC/TCT
V/v hướng dẫn cấp kinh phí để may sắm trang phục cho cán bộ kiểm tra thị trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 1992

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 866-TC/TCTN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN CẤP KINH PHÍ ĐỂ MAY SẮM TRANG PHỤC CHO CÁN BỘ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
- Ban chỉ đạo Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thực hiện việc cấp trang phục khi làm nhiệm vụ cho lực lượng kiểm tra thị trường Trung ương và địa phương như quy định tại điều 8 Nghị định số 398/HĐBT ngày 6-12-1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương đã có công văn số 139/QLTT-TW ngày 5-5-1992 quy định về đối tượng được cấp phát trang phục, kiểu mẫu, tiêu chuẩn, chế độ quản lý và sử dụng trang phục.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét duyệt và cấp kinh phí mua sắm như sau:

1. Kinh phí mua sắm trang phục để cấp phát cho cán bộ, nhân viên kiểm tra thị trường thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đài thọ: Bộ Tài chính cấp cho Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương; Sở Tài chính cấp cho Ban chỉ đạo Quản lý thị trường địa phương và được tính vào cân đối ngân sách chung của tỉnh.

2. Thủ tục xét duyệt, cấp kinh phí:

Hàng năm cùng với việc xây dựng kế hoạch kinh phí chi thường xuyên, Ban chỉ đạo Quản lý thị trường các cấp căn cứ vào đối tượng được hưởng tiêu chuẩn được cấp phát, tính toán số lượng, chủng loại trang phục sẽ cấp trong năm để lập dự trù kinh phí (có chia theo quý) gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Cơ quan tài chính căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng được hưởng xét cấp kinh phí phù hợp với giá cả từng thời kỳ, với tinh thần tiết kiệm. Việc xét cấp kinh phí trên chỉ thực hiện khi cấp trang phục bằng hiện vật.

Kinh phí cấp để mua sắm trang phục cho cán bộ kiểm tra thị trường các cấp được ghi vào chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lục ngân sách hiện hành.

3. Quyết toán kinh phí: hàng quý, năm, Ban Quản lý thị trường các cấp căn cứ vào số lượng thực tế đã cấp phát để tổng hợp quyết toán cùng với báo cáo quyết toán chi thường xuyên. Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm duyệt quyết toán theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương để xem xét giải quyết.

 

 

Vũ Trọng Nam

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản