588700

Công văn 753/TTr-NCC năm 2023 về báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

588700
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 753/TTr-NCC năm 2023 về báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 753/TTr-NCC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Tiến Tùng
Ngày ban hành: 29/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 753/TTr-NCC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Tiến Tùng
Ngày ban hành: 29/11/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 753/TTr-NCC
V/v báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/11/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 5006/LĐTBXH-VP về việc đề xuất Chính phủ báo cáo nội dung xử lý khoản trợ cấp đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi người có công với với cách mạng trong Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ về việc giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng chế độ ưu đãi không đúng quy định, nộp ngân sách nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo báo cáo tổng số đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã ban hành quyết định chấm dứt hưởng chế độ và số tiền phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, điều tra, rà soát; kết quả thu hồi số tiền đối tượng hưởng sai nộp ngân sách nhà nước đến hết ngày 31/12/2023 (số liệu thống kê vào phụ lục kèm theo); các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của địa phương; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của thông tin, tài liệu và gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Thanh tra), địa chỉ: số 02 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trước ngày 31/01/2024 để tổng hợp, báo cáo./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, NCC.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Tiến Tùng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 753/TTr-NCC ngày 29/11/2023 của Thanh tra Bộ LĐTBXH)

TT

Đối tượng bị chấm dứt trợ cấp ưu đãi theo các kết luận thuộc diện

Sai phạm của hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi

Số đối tượng (Người)

Số tiền phải thu hồi (đồng)

Số tiền đã thu hồi (đồng)

Số tiền còn phải thu hồi (đồng)

Ghi chú

1

Đối tượng thuộc hộ nghèo

Khai man, giả mạo giấy tờ để lập hồ sơ

 

 

 

 

 

Sai phạm khác

 

 

 

 

 

2

Đối tượng thuộc hộ cận nghèo

Khai man, giả mạo giấy tờ để lập hồ sơ

 

 

 

 

 

Sai phạm khác

 

 

 

 

 

3

Đối tượng mắc bệnh đang trong tình trạng hiểm nghèo, không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập

Khai man, giả mạo giấy tờ để lập hồ sơ

 

 

 

 

 

Sai phạm khác

 

 

 

 

 

4

Đối tượng là người dân tộc thiểu số không có nguồn thu nhập

Khai man, giả mạo giấy tờ để lập hồ sơ

 

 

 

 

 

Sai phạm khác

 

 

 

 

 

5

Đối tượng đã chết sau thời điểm ban hành kết luận

Khai man, giả mạo giấy tờ để lập hồ sơ

 

 

 

 

 

Sai phạm khác

 

 

 

 

 

6

Đối tượng còn lại

Khai man, giả mạo giấy tờ để lập hồ sơ

 

 

 

 

 

Sai phạm khác

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Ghi chú: Địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác và hợp pháp của thông tin, số liệu báo cáo.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản