44547

Công văn nâng mức phụ cấp trực ở bệnh viện

44547
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn nâng mức phụ cấp trực ở bệnh viện

Số hiệu: 7287/TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Văn Đàn
Ngày ban hành: 21/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7287/TCKT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Văn Đàn
Ngày ban hành: 21/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7287/TCKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1991

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 7287/TCKT NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 1991 NÂNG MỨC PHỤ CẤP TRỰC Ở BỆNH VIỆN

Để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và phù hợp với tình hình giá cả hiện nay. Để anh chị em trực nâng cao tinh thần trách nhiệm giảm phiền hà cho bệnh nhân góp phần làm cho cuộc vận động nâng cao dần chất lượng khám chữa bệnh giảm phiền hà cho bệnh nhân. Sau khi kiểm tra xem xét thực tế và ý kiến đề xuất của cơ sở, Bộ Y tế hướng dẫn việc nâng mức phụ cấp trực đêm để tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên y tế thực hiện được nhiệm vụ trực như sau:

1. Đối tượng: Vẫn giữ đúng như quy định tại Phần I của Thông tư số 05/TT-LB ngày 26/3/1990 của Liên Bộ Y tế - Tài chính Thương binh xã hội.

2. Mức phụ cấp: Được nâng gấp 3 lần:

Cụ thể:

- Mức 1000đ/ca trực nay nâng lên:

3000 đ/ca trực

- Mức 800 đ/ca trực nay nâng lên:

2.400 đ/ca trực

- Mức 600 đ/ca trực nay nâng lên:

1.800 đ/ca trực

- Học sinh đại học:

1.200 đ/ca trực

- Học sinh trung học:

1.000 đ/ca trực

3. Trường hợp trong đêm trực quá vất vả và cán bộ trực hoàn thành công việc xuất sắc thì Ban Giám đốc có thể xem xét khen thưởng tối đa gấp 2 lần phiên trực bình thường.

4. Giám đốc bệnh viện cũng cần xem xét lại hệ thống trực để giảm chi phí không cần thiết và giảm tính bình quân trong phụ cấp trực, tập trung cho những nơi cần thiết và trực căng thẳng.

5. Nguồn kinh phí

Thực hiện như quy định tại Thông tư 05 TT/LB. Số tiền chênh lệch do tăng mức phụ cấp trực quy định tại điểm 2 và 3 trên đây được lấy từ nguồn thu viện phí của đơn vị để chi (trong 65% thu viện phí).

Trường hợp đối với những đơn vị số thu viện phí ít không đủ chi hoặc không có thu viện phí thì đơn vị được phép chi và quyết toán vào mục phụ cấp trực phần thiếu này.

6. Khoản 5% Viện phí thu được, các cơ sở y tế Trung ương nộp về cho Bộ Y tế như quy định tại Thông tư 14 TT/LB ngày 15 tháng 6 năm 1989 trước đây, hiện nay các đơn vị được giữ lại để bổ sung kinh phí của đơn vị và chi cho mức tăng của phụ cấp trực quy định ở điểm 2 trên đây.

7. Đối với các địa phương, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế báo cáo UBND địa phương xem xét giải quyết cho phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

8. Mức phụ cấp trực được nâng trên đây được thực hiện từ ngày 1/12/1991 và thay thế Công văn số 3948/TC-LĐ ngày 2/7/1991 của Bộ Y tế.

Các điểm khác vẫn thực hiện như Thông tư 05 TT/LB ngày 26/3/1990 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động TBXH.

 

Nguyễn Văn Đàn

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản