53229

Công văn 6253/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá

53229
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6253/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá

Số hiệu: 6253/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6253/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/12/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6253/TCHQ-GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội , ngày 24 tháng 12 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 6253/TCHQ-GSQL NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 13275 TC/CST ngày 16/11/2004 về việc phân loại mặt hàng nhập khẩu của công ty Thương mại Du lịch Hùng Trương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; Tham khảo Bản giải thích Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới; trên cơ sở kết quả phân tích, phân loại của các cơ quan giám định chuyên ngành thì:

Mặt hàng có tên thương mại là “Compound Wax” (sáp phức hợp) hoặc dưới tên gọi khác, xuất xứ từ Trung Quốc; màu sắc từ vàng đậm đến nâu thẫm; thể chất từ dạng sệt đến rắn (dạng bánh) sờ dính tay; bản chất gồm dầu nhờn và chất làm đặc là hydrocacbon nguồn gốc từ dầu mỏ (có chứa 70% khối lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, là thành phần cơ bản của chế phẩm đó), thuộc nhóm 2710, mã số 2710.1939. Việc phân lọai này được áp dụng đối với các lô hàng đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại cơ quan hải quan kể từ ngày 16/11/2004.

Đối với các lô hàng mà các doanh nghiệp đã nhập khẩu và đã nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan trước ngày 16/11/2004 thì vẫn thực hiện nộp thuế theo số thuế đã được cơ quan Hải quan thông báo (không thực hiện truy thu thuế hoặc hòan lại thuế).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản