557313

Công văn 609/BTP-TCCB về gia hạn thời gian cử dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 do Bộ Tư pháp ban hành

557313
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 609/BTP-TCCB về gia hạn thời gian cử dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 609/BTP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Thị Hồng Hà
Ngày ban hành: 24/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 609/BTP-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Thị Hồng Hà
Ngày ban hành: 24/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/BTP-TCCB
V/v gia hạn thời gian cử dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên CVCC năm 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 5843/BNV-CCVC ngày 21/11/2022 của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4850/BTP-TCCB ngày 05/12/2022 thông báo tới các đơn vị về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên CVCC năm 2023. Ngày 16/02/2023, Bộ Nội vụ có Công văn số 567/BNV-CCVC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 (xin gửi kèm theo), trong đó, có gia hạn thời gian cử đi dự thi lên chuyên viên cao cấp năm 2023 đến trước ngày 31/3/2023.

Thực hiện Công văn nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thông báo đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị mình biết và đề xuất cử bổ sung công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của công chức, viên chức dự thi (bao gồm cả điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học).

Về nguyên tắc, việc cử công chức, viên chức dự thi và xác định người trúng tuyển (theo Thông báo của Bộ Nội vụ) trong kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng theo phạm vi đơn vị sử dụng công chức, viên chức. Vì vậy, việc cử số lượng công chức, viên chức dự thi bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu nâng ngạch, thăng hạng của từng đơn vị sử dụng công chức, viên chức do đơn vị đề xuất, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Văn bản đề nghị cử bổ sung kèm theo hồ sơ của công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch, thăng hạng đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 10/3/2023 để kiểm tra, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định gửi Bộ Nội vụ phân bổ chỉ tiêu thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp năm 2023 của Bộ Tư pháp và tổ chức kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng theo quy định.

Quá thời hạn nêu trên, đơn vị không có văn bản cử công chức, viên chức dự thi coi như không có nhu cầu cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.

Bộ Tư pháp thông báo để các Quý đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng tin);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phan Thị Hồng Hà

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản