557043

Công văn 56/TANDTC-V1 năm 2023 về tăng cường chất lượng công tác xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

557043
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 56/TANDTC-V1 năm 2023 về tăng cường chất lượng công tác xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 56/TANDTC-V1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 28/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 56/TANDTC-V1
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 28/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/TANDTC-V1
V/v trả kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

Hà Ni, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi: Đoàn Đại biu Quốc hội tỉnh An Giang

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang (do Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022) với nội dung: “Hiện nay, một số vụ án trong quá trình xét xử thời gian kéo dài, triệu tập nhiu lần trong điều tra, xét hỏi, xử không đúng tội danh, phải trả h sơ để điều tra, xác minh bổ sung...gây mất thời gian và chưa nghiêm minh. Do đó đề nghị tăng cường chất lượng công tác xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật”.

Về vấn đề này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xin trả lời như sau:

Hiện nay, tình hình tội phạm diễn ra khó lường, hành vi phạm tội ngày càng được thực hiện một cách tinh vi, xảo quyệt, số người phạm tội là người có trình độ cao ngày càng nhiều, tính chất của hành vi phạm tội ngày càng phức tạp, tỷ lệ phạm tội liên quan đến công nghệ thông tin, lợi dụng chính sách, xuyên biên giới, có tổ chức,... ngày càng gia tăng. Do đó, quá trình giải quyết một số vụ án có tính chất phức tạp bị kéo dài. Có vụ phải trả hồ sơ điều tra, xác minh bổ sung để củng cố chứng cứ, làm rõ những nội dung mà ở giai đoạn điều tra Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát chưa thực hiện, bảo đảm có đủ căn cứ để xác định bản chất khách quan của vụ án, tránh để oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.

Đối với một số vụ án xét xử không đúng tội danh, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 01/2023/CT-CA ngày 03/01/2023 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023, trong đó có nội dung sau:

- “Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Việc xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án dư luận xã hội quan tâm; nhất là chủ động, tích cực tổ chức xét xử nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, đúng pháp luật đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.”

- “Triển khai sâu rộng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, hiệu quả. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đ giúp các Thm phán tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tổ chức phiên tòa và coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thẩm phán.

Thời gian vừa qua, để nâng cao chất lượng xét xử Tòa án nhân dân tối cao vẫn thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn trực tuyến trong phạm vi cả nước về công tác chuyên môn (điểm cầu kết nối từ các Tòa án cấp huyện cho đến Tòa án nhân dân tối cao), giải đáp những vướng mắc trong công tác xét xử; triển khai thành công phần mềm Trợ lý ảo để giúp các Thẩm phán có điều kiện nghiên cứu, so sánh, đối chiếu các vụ án đang thụ lý với các vụ án tương tự đã xét xử; tăng cường phát triển án lệ, giúp tạo nguồn nghiên cứu, áp dụng cho các Thẩm phán.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xin chân thành cảm ơn ý kiến góp ý của cử tri tỉnh An Giang; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đối với công tác của Tòa án; thông qua đó, sẽ giúp Tòa án nhân dân tối cao đề ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Trân trọng./

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Dân nguyện Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu: VP, Vụ GĐKT I (2bMTrg).

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản